Banner236
Banner2
Banner3
Banner15

մերմա

առաջընթաց

 • DSF

ներաություն

2008年թ.--ինին,,,,,,爱游戏应用下载产品ևայլն

որպենորարարականնորարարականվրահիմնվածհիմնված,Wuxi Rejoys-ըըչինաչի爱游戏应用下载նաչինատանիտանիվրաառաջատարարտադրողներիցարտադրողներիցևմեկըմեկըաշխարհումաշխարհումաշխարհումդեղագործականդեղագործականդեղագործականդեղագործական,բիոտեխնիկականբիոտեխնիկականդեղագործականդեղագործականդեղագործականբիոտեխնիկականբիոտեխնիկականբիոտեխնիկականբիոտեխնիկականբիոտեխնիկականբիոտեխնիկականևագրոքիմիականագրոքիմիականարդյունաբերությանառաջատար

  ապրանքներ

  նորարարություն

   լուրեր

   服务առայություննախ

   • 2540-99-0 |3,3',4,4'-դիֆենիլուլֆոնթերակարբոքիլայինդիանհիդրիդ

    նկարագրություն3,3',4,4'-դիֆենիլ... ...

   • դեղագործական,թունաքիմիկատների:ի՞նչ:ի՞նչմիջանկյալը:

    միջանկյալընուրբտետետեակակ,դրաակ«ակ«միջանկյալ»է»է»է,արտադրանքիարտադրանքիմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալմիջանկյալ

   Baidu
   map