ქმედუნარიანობადაშესაძლებლობები

ლაბორატორია

实验室

კვლევისა10-ზეზე,მათმათ,მაგისტრანტმადოქტორანტმადოქტორანტმატექნიკურმასპეციალისტმაგამოიყენა(rd),ანალიტიკურიანალიტიკური(ard),პილოტისპილოტის,პილოტის,სამრეწველო,სამრეწველო,ტექნიკური,ტექნიკური,ტექნიკური。საერთაშორისოსაინფორმაციოწარმატებითშეიქმნა。scifinderდაraexys,რაცრაცუფროხელსბიზნესისგანვითარებასდადამუშავებასდამუშავებასდამუშავებასდამუშავებასდამუშავებასდამუშავებასდამუშავებასდამუშავებასდამუშავებას

პილოტი

飞行员

•ტევადობა:40m3
•მოცულობა:50-6500ლ
•რეაქტორებისკონსტრუქციის:უჟანგავი,შუშის,ჰასტელოი,ჰასტელოი。

•განცალკევებული:ცენტრიფუგა,ფილტრის,წვრილი,ვაკუუმური,ვაკუუმურიდისტილაციისსისტემა
•ტემპი:-60℃-280
•წნევა:5,0მპა


Baidu
map