Banner236
Banner2
Banner3
Banner15

เกี่ยวกับเรา

การฝ่าฟันอุปสรรค

 • DSF

บทนำ

Wuxi 爱游戏应用下载Rejoys化学技术有限公司。ศ。2551เป็นกรอาชีพที่ส่วนร่วมในการผลิตและจัดส่วนส่วนประกอบประกอบทางทางเภสัชกรรมเภสัชกรรมเภสัชกรรมที่ที่คุณภาพสูงสูง(API)และและและและและและกลางที่สำคัญ,,,เคมีเคมี

wuxi rejoysถูกถูกถูกถูกนด้วยด้วยนถูกถูกถูกถูกตำแหน่งตำแหน่งให้爱游戏应用下载เป็นเป็นในในผู้ผู้และและซัพพลายซัพพลายเออร์เคมีภัณฑ์ขั้นสูงใหม่ใหม่สำหรับสำหรับสำหรับ

  ผลิตภัณฑ์

  นวัตกรรม

   ข่าว

   บริการก่อน

   • 2540-99-0 |3,3',4,4'-二苯基磺甲乙烯二羧酸乙二醇苯乙烯

    รายละเอียดdsda;SO2DPA;4,4'-磺胺二胺氢化物;4,4'-磺胺二硫酸氢酯;5,5'-Sulfonylbis-1,3-异苯氟二酮;二苯基磺甲酰二苯乙烯二苯二氢化物;5,5'Mical-Sulfoche3dianhydride;3,3',4,4'-二苯基磺酰甲乙烯酸...

   • ตัวกลางเภสัชกรรมตัวยาแมลงแมลง?ตัวกลางอะไร?

    ตัวกลางเคมีดีประเภทหนึ่งที่สำคัญคือคือคือคือคือขั้นขั้นขั้นขั้นขั้นขั้นคือคือการการผลิตผลิตผลิตผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อย่างอย่างที่ที่อยู่อยู่ตรงตรงกลางกลางกลางของของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เช่นเช่นเช่นการการการผลิตผลิตผลิตผลิตสามารถผลิตผลิตจากจากจากจากจากจากจากจากจากจากตัวตัว..

   Baidu
   map